Doneren

Donateurs

Wilt u NDJ ondersteunen met behulp van financiele middelen? Dan kunt u donateur worden!
Binnenkort is het mogelijk om via IDeal een donatie te doen!

Wilt u toch nu al geld overmaken, maak dit dan over naar:
NL68 INGB 0002 2251 40
ten name van Nederlandse Dove Jongeren, te Rotterdam.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!