Wie we zijn

Missie en visie

Hieronder staan de missie, de visie, de doelstellingen en de doelgroep van Nederlandse Dove Jongeren beschreven. Voor meer info verwijzen we u naar ons Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 (te downloaden via onze website: www.dovejongeren.nl).

De missie van Nederlandse Dove Jongeren is:

  • Opkomen voor de belangen van dove jongeren en opkomen voor gebarentaal en dovencultuur richting andere organisaties die van belang zijn voor dove jongeren en de overheid.
  • Toegankelijke ontmoetingsplaatsen creëren voor dove jongeren waar ze in gebarentaal kunnen communiceren en hun netwerk kunnen vergroten.
  • Dove jongeren op hoogte te houden van (de voor hun belangrijke) ontwikkelingen en bijeenkomsten door middel van onze website en social media: nieuwsflits en visuele blog.
  • Empowerment en ontwikkeling van dove jongeren bevorderen door ze lezingen en workshops aan te bieden.

De visie van Nederlandse Dove Jongeren:

‘’Dove jongeren op hoogte te houden van (de voor hun belangrijke) ontwikkelingen en bijeenkomsten door middel van onze website en social media: nieuwsflits en visuele blog.’’
Daar bedoelen wij mee dat dove jongeren steeds meer informatie krijgen via het Internet en sneller en makkelijker met elkaar communiceren via de nieuwste ontwikkelingen van de mobiele telefoons en online vrienden-netwerken als Facebook. Daar willen wij gebruik van blijven maken en nog meer verbeteren omdat er toch nog drempels zijn. Bijvoorbeeld moet er meer ondertitels komen op TV, meer informatie in tekst en beeld in de openbare ruimtes zoals het openbaar vervoer, overheidsinstellingen, scholen, ziekenhuizen, etc. Daar strijdt NDJ dus voor, voor de belangen van dove jongeren. NDJ plet voor een gelijkwaardige behandeling van doven door de ‘horende’ maatschappij.

‘’Opkomen voor de belangen van dove jongeren en opkomen voor gebarentaal en dovencultuur richting andere organisaties die van belang zijn voor dove jongeren en de overheid.’’
Het is belangrijk dat de maatschappij begrijpt wat het betekent om doof te zijn en dat er meer bekendheid en begrip komt voor de eigen taal van dove mensen: de gebarentaal. De dove mensen hebben zowel een onzichtbare als een communicatieve beperking waarmee rekening gehouden moet worden. Doven moeten vaak zelf de eerste stap zetten om de eigen doofheid zichtbaar/bekend te maken, vervolgens wordt er samen gekeken naar een goede oplossing voor de communicatie. We werken dus samen naar de doel om de doven gelijkwaardig te laten zijn en dat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
NDJ wil de dove jongeren empoweren, zodat ze in staat zijn om voor zichzelf op te komen in de maatschappij. Op deze manier hoopt NDJ dat de doven dan wat makkelijker vinden om de eerste stap te nemen om te kunnen deelnemen, want dat zullen de doven vaak moeten doen in de maatschappij.

Doelstellingen

Zoals hierboven beschreven staat zet NDJ zich in voor de belangen van de dove jongeren in Nederland. Dat betekent dat we ons inzetten om de voorzieningen die we al hebben te behouden en de kwaliteit van deze voorzieningen te verbeteren.
Ook zet NDJ zich in voor het verbeteren van de situatie van dove jongeren in de maatschappij, dit doen we door bijvoorbeeld te lobbyen bij politieke partijen en naar vergaderingen van andere organisaties te gaan. We willen dovencultuur en gebarentaal meer zichtbaar maken in de maatschappij. We houden de positie van de dovencultuur en gebarentaal in Nederland in de gaten, zodat de dove jongeren hun identiteit en taal kunnen behouden.
‘’Toegankelijke ontmoetingsplaatsen creëren voor dove jongeren waar ze in gebarentaal kunnen communiceren en hun netwerk kunnen vergroten.’’
We willen dove jongeren ontmoetingsplekken blijven aanbieden waar ze in een ontspannen en leuke sfeer in gebarentaal andere doven kunnen ontmoeten. Dit doen we door middel van het organiseren van de tienerkamp voor 12-17 jarigen en de kamp 18+. Ook organiseren we regelmatig dagactiviteiten, denk hier bijvoorbeeld aan poldersport of karten. Ook kunnen we dove jongeren sturen naar verschillende internationale kampen zoals de EUDY of WFDYS kamp. Maar voor de jonge kinderen zijn er kinderkampen zoals de EUDY JR Camp en de WFDYS Children Camp.
‘’Empowerment en ontwikkeling van dove jongeren bevorderen door ze lezingen en workshops aan te bieden.’’
Tenslotte willen we dove jongeren de kans bieden om bij NDJ meer te leren over hun dovencultuur, dat doen we door lezingen aan te bieden. De lezingen gaan over verschillende onderwerpen zoals Audisme, Deafhood, Deaf history. We kunnen ook workshops aanbieden of een discussiedag organisren waarbij we meningen uitwisselen met elkaar.

Doelgroep

De dove jongeren in Nederland is natuurlijk de belangrijkste doelgroep van NDJ! Wij richten ons op de groep jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Hiervan maken we twee groepen: de jongeren van 12 t/m 17 jaar en de groep van 18 t/m 30 jaar. Zo verzorgen we bijvoorbeeld twee aparte kampen om het aanbod beter te kunnen afstemmen op de interesses van de leeftijdsgroep.
Verder richt NDJ zich ook op de Nederlandse maatschappij, dit houdt in: politieke partijen, andere (maatschappelijke) organisaties en particulieren.